Bestyrelse

Formand:
HofjA�germester, godsejer Carl Boisen ThA?gersen
AdamshA?j Gods
AdamshA?jvej 37
4100 Ringsted
Telefon: 40510104
E-mail: adamshoj@ager.dk

NA�stformand: Cheap prometrium dosage
Godsejer Poul Henrik Prahl
Smakkerup
Kalundborg

A?vrige medlemmer:
HofjA�germester, godsejer Klaus von Lowzow
Estruplund
A?rsted

ProprietA�r, kaptajn Mads Peter Larsen
Raahavegaard
Assens

Godsejer Anne Sophie Gamborg
MA?llerup Gods
RA?nde

ProprietA�r Hans Qvade Rasmusen
VA�rslevgaard
Kalundborg