Bestyrelse

Formand:
Hofjægermester, godsejer Carl Boisen Thøgersen
Adamshøj Gods
Adamshøjvej 37
4100 Ringsted
Telefon: 40510104
E-mail: adamshoj@ager.dk

Næstformand:
Godsejer Poul Henrik Prahl
Smakkerup
Kalundborg

Øvrige medlemmer:
Hofjægermester, godsejer Klaus von Lowzow
Estruplund
Ørsted

Proprietær, kaptajn Mads Peter Larsen
Raahavegaard
Assens

Godsejer Anne Sophie Gamborg
Møllerup Gods
Rønde

Proprietær Hans Qvade Rasmusen
Værslevgaard
Kalundborg