GTP – Good Trading Practise

3K A/S blev i marts 2011 GTP certificeret af Dansk Standard, og vi lever nu op til kravene for Good Trading Practice (God Handels Praksis) for landbrugsafgrøder. Certificeringen betyder at vi har fået bedre eksport muligheder og en større international kundekreds, da en stor del af især tyske handelshuse, kræver en GTP certificering af deres leverandører.Til dagligt betyder det at 3K skal leve op til nogle formelle krav til bl.a. sporbarhed og kvalitetssikring, noget vi tager som en selvfølge.

GTP certificeringen er med til at øge 3K´s konkurrenceevne og sikre at vi også i fremtiden, kan tilbyde den bedste pris for dine landbrugsafgrøder.

Du kan kontrollere certifikatets gyldighed og udløbsdato her