Handelsbetingelser 3K

3K A/S handler med korn, raps, ærter, gødning, såsæd og planteværn til landbrug overalt i Danmark.

Landbrugsafgrøder handles på engros betingelser, medmindre andet er aftalt. Se mere nedenfor.

Al handel er baseret på netto kontant afregning.

Ved køb af korn m.m. betales a conto løbende ved afhentning, og endelige afregning finder sted hurtigst muligt efter det sidste læs er indvejet.

Ved salg af korn, såsæd, planteværnsmidler, gødning m.m. fremsendes faktura til betaling så snart varen er leveret.

Nedenfor er listet standard kvalitetskrav til afgrøder, individuelle aftaler, der afviger fra disse, vil fremgå af ordrebekræftelsen.

Maltbyg:

Vandindhold: max. 14,5%

Urenheder: max. 0,5%

Protein: Basis 9,5-11,0 % min. 9,0 max. 11,5%.

Spiring: min. 95%

Sortering:1. og 2. sold min. 90%

Sortsren

Gode sunde varer. Må ikke være behandlet med glyphosatholdige midler før høst.

Brødhvede:

Vandindhold: max. 14,5%

Urenheder: max. 0,5%

Gode sunde varer

Møllens krav til proteinkvalitet og faldtal

Handles kun ved godkendt prøve

Brødrug:

Vandindhold: max. 14,5%

Urenheder: max. 0,5%

Gode sunde varer

Møllens krav til proteinkvalitet og faldtal

Handles kun ved godkendt prøve

Foderbyg:

Vandindhold: max. 15%

Urenheder: max. 2%

Hektolittervægt: min. 64 kg

Gode sunde varer.

Foderhvede:

Vandindhold: max. 15%

Urenheder: max. 2%

Hektolittervægt: min. 72 kg

Gode sunde varer.

Raps:

Vandindhold: max. 9%

Urenheder: max. 2%

Gode sunde varer

Regulering kan forekomme ved afvigelser fra standardkvalitet, disse aftales individuelt.

Vi beregner ikke analyseomkostninger